83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

پویش اسکان بین راهی زوّار اربعینی امام حسین (ع) در مسیر استان اصفهان

می خواهم خادم زوّار باشم

زائر امام حسین (ع) در اربعین هستم

راهنمای کامل زوّار در اربعین

درگاه معرفت

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱