83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

شهرهای محل اسکان

شهر خور(2 محل اسکان)
شهر انارک(1 محل اسکان)
شهر نایین(23 محل اسکان)
شهر بویین و میاندشت(36 محل اسکان)
شهر داران(1 محل اسکان)

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱