83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

گزارش تصویری پویش پتوشویی اربعین تا اربعین در سال‌های گذشته

ارسال اولین محموله کمکهای غیرنقدی کانونهای همیاری اجتماعی اصفهان- 1401

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱