83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

گزارش تصویری پویش بزرگداشت عید غدیر در ضیافت علوی در سال های گذشته

اطعام ۱۱۰،۰۰۰ نفری در ضیافت علوی، ۱۴۰۱

اطعام ۱۱۰،۰۰۰ نفری در ضیافت علوی، ۱۴۰۱

اطعام ۱۱۰،۰۰۰ نفری در ضیافت علوی، ۱۴۰۱

اطعام ۱۱۰،۰۰۰ نفری در ضیافت علوی، ۱۴۰۰

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱