83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

گزارش تصویری پویش اسکان اربعینی زوار امام حسین (ع) در سال های گذشته

نایین، بویین و... 1401

نایین و انارک 1398

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱