83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

شهر نایین

زائرسرا امامزاده

دارای 13 اتاق 5 نفره

هنرستان قدوسی

دارای 6 اتاق 6 نفره

اداره مخابرات

یک سوئیت با ظرفیت 5 نفر

واحدمسکونی

دارای 2 طبقه با ظرفیت 8 نفر

سوئیت

اتاق 8 نفره

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱ و ۳۴۶۳ ۴۶۳ ۰۹۱۳