83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

شهر انارک

سوئیت اداره ؟

یک سوئیت با ظرفیت ؟ نفر

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱ و ۳۴۶۳ ۴۶۳ ۰۹۱۳