83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

شهر اصفهان

بیت الزهرا (س)

خیابان سید ابوالحسن اصفهانی کوچه 27 ک شهید سلطانی پلاک22

منزل دکتر نصر

خ شمس آبادی چهارراه قصر کوچه 7 مجلسی پلاک4

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱