83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

شهر خور

سوئیت اداره مخابرات

یک سوئیت با ظرفیت 5 نفر

سوئیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

یک سوئیت با ظرفیت 6 نفر

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱